Laxforsen korridor (20/06/2014)
Category: Orienteering training
Map/area: Laxforsen
Organiser: Jag
Distance: 13.14 km
Time: 105:05
Kunde inte hålla korridoren som synes. Svårt då jag hade inget att läsa in mig vissa partier. Bra träning i alla fall.
Show comments (0)
 
Laxforsen korridor (20/06/2014)