Motionsorientering (16/05/2019)
Category: Competition
Organiser: Seskarö !F
Discipline: Motionsorientering
Distance: 6.53 km
Time: 62:14
Average HR: 141
Maximum HR: 167
Grov miss till 5:an hittade inte 6:an och hade gett upp 8:an o 10:an ser lättare ut an det var. Sammantaget DÅLIGT.
Show comments (1)
 
Motionsorientering (16/05/2019) Motionsorientering (16/05/2019)